| Tumnaglar:  Stora Små | Bilder:


{"error":{"root_cause":[{"type":"illegal_argument_exception","reason":"Result window is too large, from + size must be less than or equal to: [10000] but was [10400]. See the scroll api for a more efficient way to request large data sets. This limit can be set by changing the [index.max_result_window] index level setting."}],"type":"search_phase_execution_exception","reason":"all shards failed","phase":"query","grouped":true,"failed_shards":[{"shard":0,"index":"imagedesk-1808-sv","node":"XlMfwglYSGGT01JtcuDzXQ","reason":{"type":"illegal_argument_exception","reason":"Result window is too large, from + size must be less than or equal to: [10000] but was [10400]. See the scroll api for a more efficient way to request large data sets. This limit can be set by changing the [index.max_result_window] index level setting."}}],"caused_by":{"type":"illegal_argument_exception","reason":"Result window is too large, from + size must be less than or equal to: [10000] but was [10400]. See the scroll api for a more efficient way to request large data sets. This limit can be set by changing the [index.max_result_window] index level setting.","caused_by":{"type":"illegal_argument_exception","reason":"Result window is too large, from + size must be less than or equal to: [10000] but was [10400]. See the scroll api for a more efficient way to request large data sets. This limit can be set by changing the [index.max_result_window] index level setting."}}},"status":400}

Sökningen gav inga träffar.
Söktips:
  • Som standard så söker sökfunktionen efter hela ord. Dvs "kvinna" ger bara träff på bilder med kvinna som ord. Inte bilder med tex "vin" som ord.
  • Vill du söka bredare så använder du wildcard i form av * (stjärna). Dvs vill du få träff alla bilder som har ordet grön i sig så skriver du grön*. Du kan också skriva *rön* och kommer då också få träff bilder med "grönt" som sökord.
  • Hittar du fortfarande inte bilden? Kontakta Lahall Fotografi